SSL politika

 

EMTESPORT S.S.L. POLITIKA

 

  • Gure konpromisoa gure langile guztien segurtasuna eta osasuna babestea da, lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak saihets daitezkeela eta saihestu behar direla uste baitugu.
  • Horretarako, prebentzio-ekintza etengabe hobetzeko printzipioa hartu dugu, besteak beste, honako hauek: prebentzioa eta osasuna babestea, larrialdietan jardutea, lana pertsonari egokitzea eta prebentzioko arau-esparruan jasotako gainerako betebeharrak.
  • Gure bezeroen zerbitzura gaude, enpresa osatzen dugun guztion gizartearekin, ingurumenarekin eta osasunarekin konprometituta.
  • Lan-istripuak edo bertan sortutako edozein lesio, funtsean, kudeaketa-akatsak dira, eta, beraz, gerta daitezkeen arriskuak identifikatu, ebaluatu eta kontrolatzeko neurriak hartzea ahalbidetuko duen kudeaketa egoki baten bidez saihets daitezke.
  • Lerro hierarkikoa da istripuen prebentzioaren arduraduna, eta kalitatea edo produktibitatea bezain garrantzitsutzat hartu behar da.
  • Enpresak behar diren bitartekoak sustatu eta ezartzen ditu, akatsak eta/edo hobetzeko iradokizunak aztertu eta, ahal bada, aplikatu ahal izateko. Parte hartzeko, berritzeko eta etengabe hobetzeko espiritua funtsezkoa da gure enpresaren etorkizunerako.
  • Pertsonak dira enpresaren baliorik garrantzitsuena. Horregatik, gure erakundearen helburuekin kualifikatuta eta identifikatuta egon behar dute, eta beren iritziak aintzat hartu behar dira. Arriskuei buruzko prestakuntza eta informazioa, bai eta arriskuei aurrea hartzeko baliabideak eta neurriak ere, oso garrantzitsuak dira eta enpresako langile guztiengana iritsi behar dute.
  • Prebentzio-politika hori abian jartzeko eta garatzeko, enpresak langileen eta langileen ordezkaritza-organoen parte-hartzea du.
  • Gure enpresak onartzen du arestian azaldutakoa bizirauteko eta hazteko berme gisa.

 

Izpta.:  Emtesporteko Zuzendaritza