Europako Mugikortasun Astean/ Semana Europea de la movilidad

#EuropakoMugikortasunAstean, Emtesport-ek bere mugikortasun iraunkorrarekiko konpromiso azpimarratu nahi du. Gure xedeak hauek dira: osasuntsuak diren ohituren sustapena, kirol praktikaren sustapena herri guztientzat eta mugikortasun iraunkorra gizarte osoan zehar bultzatzea. Astean zehar, honako ekimenak garatzea proposatzen dizugu: Erabili bizikleta instalaziora etortzeko, luzatu zure eguneroko ibilaldiak, egin aire zabaleko kirol-jarduerak, jarri arreta berezia energia aurrezpenean, animatu beste pertsona batzuk jarduera fisikoa egitera eta parte hartu gure udalerrian mugikortasun iraunkorrari buruz egingo diren tailer eta jardueretan. Gure komunitatea eta planeta garaile aterako dira «

«En la #SemanaEuropeaDeLaMovilidad, Emtesport, quiere destacar su firme compromiso con la movilidad sostenible. Nuestros objetivos son: promover hábitos saludables, impulsar la práctica deportiva entre toda la ciudadanía y fomentar una movilidad sostenible en toda la sociedad. Durante esta semana, te proponemos que desarrolles iniciativas como: Usa la bici para venir a la instalación, alarga tus paseos diarios, practica actividades deportivas al aire libre, pon especial atención en el ahorro energético, anima a otras personas a realizar actividad física y participa en los talleres y actividades sobre movilidad sostenible que se desarrollarán en nuestro municipio. Tanto nuestra comunidad como el planeta saldrán ganando»