Salaketa-kanal/ Canal de denuncias

Pozgarria da jakinaraztea Emtesportek 2023ko ekainaren 13an salaketa-kanal bat abiarazi duela. Kanal hau sortu dugu lan-ingurune gardena, etikoa eta errespetatsua sustatzeko asmoz.

Salaketa-kanala komunikazio-bide bat da, langileek eta lankideek enpresan jarrera ez egokien edo arau inkunplimenduen berri emateko babesturik eta anonimoan erabili dezaketen bide bat da. Bere ezaugarri babestua eta anonimoak ziurtatzen du salaketak egiten dituztenen kontrako errekortarik ez egotea.

Komunikazioa bultzatu nahi dugu, eta gure lana komunitateari eragin diezaziokeen edozein kezka edo gertaera larri eta konfidentzialtasunez jorratzea bermatu nahi dugu.

Salaketa bat egin edo gertakari bat komunikatu nahi baduzu, posta elektroniko bat bidali dezakezu hurrengo postontzi espezifikora: canaldenuncias@emtesport.com.

Gainera, informazio gehiago aurkituko duzu Emtesport enpresaren webgunean eta App-an.

Zure konpromisoa eta lankidetza eskertzen dizugu, errespetu eta gardentasuneko lan-ingurunea mantentzen laguntzen.

Ongi izan

Emtesport SL-ko Zuzendaritza Taldea

Nos complace comunicarles que, a partir del día 13 de junio de 2023, Emtesport ha procedido a la activación de un canal específico de denuncias. Este canal ha sido establecido con el objetivo de promover un entorno laboral transparente, ético y respetuoso.

El canal de denuncias es una vía de comunicación que permite a personas trabajadoras y colaboradores/as, reportar de manera protegida y anónima cualquier conducta inapropiada o incumplimiento de normativas dentro de la empresa. Su carácter protegido y anónimo garantiza la confidencialidad del proceso.

Queremos fomentar la comunicación y asegurarnos de que cualquier inquietud o incidencia que pueda afectar a nuestros espacios de trabajo sea tratada con la máxima seriedad y confidencialidad.

Si deseas realizar una denuncia o comunicar algún incidente, puedes hacerlo enviando un correo electrónico al siguiente buzón específico: canaldenuncias@emtesport.com.

Además, encontrarás más información disponible en la página web de Emtesport y en la App de la empresa.

Te agradecemos tu compromiso y colaboración en mantener un ambiente laboral de respeto y transparencia.

Atentamente,

Equipo de Dirección de Emtesport SL