KIROLAREN KUDEAKETAREN MASTERRA/ MASTER GESTIÓN DEPORTIVA

Kirolaren sektorea da ekonomian eta enpleguan hazkunde handienetakoa duen alor profesionaletako bat. Faktore anitzeko testuinguru horretan, gero eta beharrezkoagoak dira kirol kudeaketan espezializatutako profesionalak, ezagutza arlo horrek goreneko protagonismoa duelako kirol industriaren egungo nahiz etorkizuneko errealitateak eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzeko orduan.
Lan merkatuak gaitasun batzuk eskatzen ditu kirolaren kudeaketan erantzukizun postuak arrakastaz
betetzeko, eta hain zuzen gaitasun horiek dira ikasleek garatuko dituztenak. Horretarako, sektorean eta haren enplegagarritasun nitxo nagusietan adituak diren irakasleak ditugu: enpresen kudeatzaileak, administrazio publikoen arduradunak, lehen mailako kirol kluben kudeatzaileak, ekitaldi antolatzaileak…
Hori dena helburu hau betetzeko: prestakuntza oso eta diziplinarteko bat bermatzea kirol erakundeen kudeaketan.
Informazioa eta izenemateak Kirolaren Kudeaketa – Berezko Tituluak – UPV/EHU

El sector deporte es uno de los ámbitos profesionales con mayor proyección de crecimiento económico y de empleabilidad. Este comportamiento multifactorial se traduce en una cada vez mayor demanda de profesionales especializados en la gestión deportiva, área de conocimiento que adquiere máximo protagonismo a la hora de gestionar con eficacia y eficiencia las diferentes realidades presentes y futuras de la industria del deporte.

El alumnado desarrollará competencias que el mercado laboral demanda para desempeñar con éxito puestos de responsabilidad en la gestión del deporte.
Para ello contamos con profesorado experto en el
sector y en sus principales nichos de empleabilidad: gestores de empresas, responsables de administraciones públicas, gestores de clubes deportivos de primer nivel, organizadores de eventos…
Todo ello para garantizar una formación integral e interdisciplinar en la gestión de organizaciones deportivas.
Información e inscripciones Gestión del Deporte –
Títulos Propios – UPV/EHU