BILATZEN ZAITUGU / TE BUSCAMOS

MANTENTZE-LANETAKO LANGILEAK / PERSONAL MANTENIMIENTO

  • Berehala lanean hastea / Incorporación inmediata
  • Urte osorako eta, bereziki, udako denboraldian indartzeko beharra(ekaina-iraila) / Necesidad para todo el año y especialmente para refuerzo entemporada de verano (periodo junio-septiembre)
  • Kirol instalazioak Bizkaian. / Instalaciones deportivas en Bizkaia.
  • Instalazio elektrikoetan eta iturgintzan egiazta daitezkeen beharrezkoezagutzak. / Necesarios conocimientos demostrables en instalaciones eléctricas y fontanería.
  • Baloratzeko / A valorar
    Esperientzia kirol-instalazioetan / Experiencia previa en instalaciones deportivas
    Arotzeriari, soldadurari eta, oro har, hainbat gaitasuni buruzkoezagutzak, beren zeregina ahalik eta ondoen garatzen lagundezaketenak. / Conocimientos de carpintería, soldadura y en general diferentes competencias que puedan ayudar a desarrollar su tarea de la manera más óptima posible

vacantes@emtesport.com

elektronikora, mantentze lan-poltsa adieraziz / Bolsa de trabajo-Personal mantenimiento